Vrijblijvend advies

Indien u een probleem heeft of wilt voorkomen kunt u altijd vrijblijvend en gratis advies inwinnen in een kennismakingsgesprek. Maak daarvoor telefonisch een afspraak. Wij bespreken of en zo ja welke acties nodig zijn. Wij noemen hieronder enkele veel voorkomende onderwerpen, maar de werkelijkheid is uiteraard veel uitgebreider.

 

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Veel mensen komen in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Zij betalen dan slechts een deel van de kosten van de advocaat, de rest wordt betaald door de overheid. Zie verder onder Tarieven.

 

Echtscheiding, ontbinden geregistreerd partnerschap, verbreken samenwoning

Ouders die uit elkaar gaan zijn verplicht met elkaar afspraken te maken over de kinderen en die afspraken schriftelijk vast te leggen in een ouderschapsplan. In principe moet dat ouderschapsplan er zijn bij het indienen van een verzoek tot echtscheiding.

Welke normen zijn er voor alimentatie, voor kinderen en voor partners?

Hoe vindt de afwikkeling van de gemeenschap van goederen of de huwelijksvoorwaarden plaats? Is er sprake van uitsluitingsclausules bij schenkingen of bij nalatenschappen?

Wat moet er met de echtelijke woning gebeuren? Worden de opgebouwde pensioenen ook verdeeld?

 

Erfrecht

Is een testament geldig of nietig omdat de persoon niet meer wilsbekwaam was?

U bent onterfd: welke rechten op de nalatenschap heeft u dan toch nog?

Een vertrouweling van de erflater heeft onwaarschijnlijk veel geld gepind van de rekening van de erflater. Wat nu?

 

Burenrecht

Uw buurman heeft een bouwvergunning gekregen van de gemeente voor een uitbreiding van zijn woning. Op het platdak maakt hij een terras dat uitkijkt op uw tuin wat voor u hinderlijk is. Wat kunt u doen?

U heeft al jaren een stuk gemeentegrond dat grenst aan uw tuin in gebruik. Kan de gemeente eisen dat u het stuk grond ontruimt of is het stuk uw eigendom geworden?

Is er een erfdienstbaarheid gevestigd bij de aankoop van uw woning?

 

Huurrecht

Wanneer kan een verhuurder ontruiming vorderen?

Betaalt u teveel voor uw particuliere huurwoning?

 

Schade

Heeft iemand u schade toegebracht die u wilt verhalen?

 

Personen en famillierecht

Mr Th. de Werdt heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- Personen en Familierecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.